HANDELSBETINGELSER OG HJEMMESIDEVILKÅR
PÅ BOOKINGABUS.COM


Sådan får vi alle en god tur!

Hjemmesidevilkår ved handle

Hjemmesidevilkår og betingelser for handel på hjemmesiden Bookingabus.com (”Hjemmeside”) beskriver de vilkår og betingelser, der gælder for leveringen af vores ydelser (”Vilkår”). Du bedes venligst læse disse Vilkår omhyggeligt igennem, før du (i det følgende ”lejer”) bestiller produkter fra vores Hjemmeside.

Du erklærer dig indforstået med, at du ved at bestilling af produkter via Hjemmesiden accepterer at være bundet af disse Vilkår, det er derfor vigtigt du har læst, forstået og accepteret de relevante betingelser.

1. VILKÅR OG DEFINITIONER

1.1. Bemærk venligst, at når du har afgivet din bestilling, og din betaling er gennemført, har du ikke krav på at få dine penge tilbage. Fortrydelsesretten på 14 kalenderdage fra kontraktens indgåelse i henhold til den danske forbrugeraftalelov gælder ikke, når du bestiller ydelser fra Bookingabus.com, da der er tale om persontransport, EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/83/EU

1.2. Når du foretager en bestilling accepterer og godkender du de gældende afbestillings- og udeblivelsesregler for det gældende Busselskab, samt disse Vilkår for handel på Bookingabus.com. De generelle afbestillings- og udeblivelsesregler for hvert Busselskab kan findes på vores hjemmeside under hvert tilbud der er fremsat på hjemmesiden, under reservationsproceduren samt link i din e-mail-bekræftelsen. Bemærk venligst, at visse priser og tilbud ikke er indbefattet af afbestilling eller ændringer. Tjek venligst alle busoplysningerne grundigt for alle vilkår før gennemførelse af en bestilling.

1.3. Hvis du ønsker at se, justere eller afbestille din reservation (hvis der er tale om en bestilling der kan afbestilles), så henviser vi til din e-mail-bekræftelse og busselskabets samhandelsbetingelser. Bemærk venligst, at du kan blive afkrævet et gebyr for din afbestilling i henhold til Busselskabets regler for afbestilling og udeblivelse. Vi anbefaler, at du gennemlæser busselskabets regler for afbestilling og udeblivelse grundigt inden du foretager din bestilling.

1.4. Du kan leje en bus med mulighed for afbestilling og uden mulighed for afbestilling.

  • 1.4.1. Hvis du har lejet en Bus og opkrævet et afbestillingsgebyr refunderes afbestillingsgebyret ikke i tilfælde af afbestilling og/eller ændringer, idet dette dækker Bookingabus.com’s og busselskabets omkostninger til fremsættelse af tilbud, udsendelse af bekræftelse, udstedelse af faktura/kvittering og annullering. Afbestillingsgebyret vil kun blive refunderet, undtagelsesbestemmelserne i stk. 16.4 og 16.5 er opfyldt.

  • 1.4.2. Hvis du har lejet en Bus, der ikke kan annulleres, dvs. du har valgt et tilbud der ikke kan afbestilles eller du har lejet en bus med start på lejeperiode inden for de næste 10 dage, vil du blive opkrævet det fulde lejebeløb og lejebeløbet vil ikke blive refunderet med undtagelse af principperne i stk. 16.4 og 16.5 Hvis det af Busselskabets generelle afbestillings- og udeblivelsesregler fremgår at bestillingen kan afbestilles, er disse vilkår ikke gældende, hvis det fremgår af bestillingen at bussen ikke kan afbestilles.

Behov for hjælp Kontakt os her!

2. INTRODUKTION

2.1. Bookingabus.com har hovedsæde i København, Firskovvej 6, 1 mf. 2800 Kgs. Lyngby Denmark, og vores CVR. nr. er 35 04 35 86.

2.2. Ingen adfærd på Hjemmesiden skal anses som accept af andre Vilkår. Accept af tjenester eller underskrift på en aftale skal anses som afgørende bevis for din accept af disse Vilkår. Bookingabus.com kan ændre Vilkårene fra tid til anden, og lejer, rådes til at tjekke hjemmesiden for at se eventuelle ændringer i de Vilkår, som gælder for lejer. Din leje af bus(er) og betaling er underlagt vores Hjemmeside vilkår og betingelser for leje af bus(er) pålagt lokale busudlejningsfirma regler samt de tilsvarende love i landet som udlejningen finder sted i. Individuelle begrænsninger kan også gælde for din bus leje.

2.3. Du vil blive forsynet med et buskøretøj med chauffør, enten direkte fra Bookingabus.com eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med Busselskabet. Buskøretøjet må kun køres af den/de chauffører som vi eller vores agent har anvist til at køre bussen.

2.4. Disse Vilkår gælder for enhver reservation foretaget over internettet, via telefon, mail, chat eller andre kontakt muligheder med Bookingabus.com, så vær sikker på at du kender indholdet af betingelserne. Både vores og Busselskabets betingelser har undtagelser og ansvarsbegrænsninger.

3. SÅDAN AFGIVER DU EN BESTILLING OG SÅDAN BEHANDLES DEN

3.1. Når du har valgt din bestilling baseret på de kriterier du har opstillet, vil du få lejlighed til at afgive din bestilling ved at klikke på ”BOOK NU”-knappen. Bemærk venligst, at det er vigtigt, at du kontrollerer de oplysninger, du har indtastet, og retter eventuelle fejl, før du klikker på ”BOOK NU”-knappen, eftersom indtastningsfejl ikke kan rettes, når du først har klikket på denne knap.

3.2. Ændringer i din bestilling kan herefter betyde at du vil blive opkrævet et administrationsgebyr

3.3. Ved afgivelse af din bestilling vil Bookingabus.com med det samme begynde at behandle din reservation. Du vil først modtage en reservationsbekræftelse, som dokumentation på at der er indgået en aftale. Din reservationsbekræftelse er ikke en bindende for Bookingabus.com og/eller Busselskabet før der er betalt det skyldige beløb der er angivet i reservationsbekræftelsen.

  • 3.3.1. Hvis du betaler med kreditkort/dankort vil Bookingabus.com hæve eller reservere beløbet på dit kort, og du vil herefter modtage en ordrebekræftelse, og vi sender dig besked pr. e-mail om, at bestillingen er modtaget, og at din bestilling er ved at blive behandlet.

  • 3.3.2. Hvis du vælger at betale ved med bankoverførsel, vil du modtage en ordrebekræftelse, når vi har registreret din betaling. Vi behandler kun bankbetalinger en gang på hverdage og derfor kan der godt gå flere dage inden vi sender den endelige ordrebekræftelse på at vi har modtaget betaling.

    3.3.3. Hvis du ønsker at benytte en rabatkode i forbindelse med din reservation, så kan der kun bruges et gavekort pr reservation.Således kan man ikke kombinere eller bruge flere rabatkoder på en gang.

3.4. Bemærk venligst, at der kan forekomme forsinkelser ved behandlingen af betalinger og transaktioner – der kan godt gå op til 60 dage, før beløbet bliver trukket fra din bankkonto, hvis du betaler med kreditkort.

3.5. Såfremt du foretager en bestilling, som ikke bliver betalt, er vi ikke forpligtet til at levere ydelserne, betalingsforpligtelsen bortfalder dog ikke hvis der ikke er foretaget en rettidig afbestilling af det bestilte.

3.6. Vær venligst opmærksom på at lejer, har ikke en gyldig kontrakt på busleje til den udbudte pris, førend din reservation er blevet bekræftet og det aftalte beløb er blevet betalt.

3.7. Vær opmærksom på, at kontrakten er med den person som foretager reservationen og al korrespondance vil blive sendt til denne person, selvom det måske er en tredje part som betaler lejen.

Behov for hjælp Kontakt os her!

4. VIGTIG INFORMATION

4.1. Den fremsendte ordrebekræftelse skal fremvises til busudlejningsfirmaet når bussen ankommer til afhentningsstedet. Bookingabus.com kan ikke holdes til ansvar hvis lejer bliver afvist fordi der ikke kunne fremvises en ordrebekræftelse.

4.2. Bookingabus.com kan ikke holdes til ansvar for ekstra udgifter som er blevet underskrevet og accepteret lokalt.

4.3. Bookingabus.com kan ikke holdes til ansvar for chauffører som kører påvirket af alkohol/stoffer, skader påført med vilje, kørsel uden agtpågivenhed/ansvarsløs kørsel eller kørsel off-road. Du, lejer vil tage fuldt ansvar for anklager som disse og skal rette dem mod Busselskabet. Denne liste omfatter, men er ikke begrænset til, ovenstående eksempler.

5. KRAV

5.1. Busselskabet er berettiget til at rette krav mod lejer såfremt lejer ikke møder til det, i kontrakten, aftalte tidspunkt og derved påfører busselskabet dokumenterbare omkostninger. Gebyrets størrelse er et forhold mellem busudlejningsselskabet og lejer og er bookingabus.com uvedkommende. Lejer opfordres til så tidligt som muligt at gøre Bookingabus.com og busselskabet opmærksom på forsinkelser og ved den lejlighed afklare om forsinkelserne kan udløse et gebyr eller betragtes som ”no-show” (bussen var der til tiden men det var kunden ikke, eller kunden ikke var klar til afgang på aftalt tid) og/eller kræve en afbestilling og en gen-booking. Bookingabus.com kan ikke holdes til ansvar, hvis der ikke er mulighed for afhentning grundet force majeure, se stk. 16.3.

5.2. Busselskabet er berettiget til at rette krav mod lejer såfremt lejer påfører busselskabet dokumenterbare omkostninger i forbindelse med kørslen. Disser omkostninger omfatter, men er ikke begrænset til, denne liste: Oprydning af bussen, Rengøring af bussen, fjernelse af affald samt hærværk i eller på bussen.

5.3. Busselskabet eller den til der tid værende chauffør er berettiget til at afvise lejer eller enkelt personer såfremt denne mener at denne/disse er til gene for ham, sikkerheden eller bussen.

6. ADGANG TIL HJEMMESIDEN

6.1. Bookingabus.com forsøger at sikre, at vores Hjemmeside er tilgængelig 24 timer i døgnet, men er ikke ansvarlig, hvis Hjemmesiden ikke er tilgængelig på et tidspunkt eller i en periode.

6.2. Adgang til denne Hjemmeside kan midlertidigt og uden varsel afbrydes.

6.3. Desværre er overførsel af oplysninger via internettet ikke fuldstændig sikkert. Selv om vi træffer foranstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden for de oplysninger, du overfører til Hjemmesiden. Enhver overførsel sker for egen risiko.

7. ALDER OG PROKURA

7.1. Man skal være minimum 18 år og myndig eller have prokura i en virksomhed for at leje en bus.

Behov for hjælp Kontakt os her!

8. LEJEPERIODE/RATE BEREGNING

8.1. Lejeperioder er beregnet som en tidsberegnet pris på en transport mellem start og slut destination. Hvis kunden ønsker at bussen skal vente, vil lejer skulle betale herfor, ligesom kunden vil kunne betale for at bussen kører til start destinationen fra garage og retur til garage efter slut destinationen samt evt. aften- myldretids- og weekendtillæg. Såfremt lejen strækker sig over de lovbestemte krav for køre-hviletid kan det også pålægges i prisen.

8.2. Prisen inkluderer ikke offentlige vejafgifter og eller færgeafgifter, eventuelle afgifter forbundet med internationale transporter, samt afhentningsafgifter i lufthavne og/eller lovpligtige parkeringsafgifter. Disse afgifter afregnes separat med Busselskabet, medmindre de specifikt er en del af betalingen for turen.

8.3. Trailer og børnesæder (ikke muligt på alle busser) og andet ekstra udstyr er tilgængeligt ved forespørgsel hos de fleste busselskaber, selvom de ikke kan garanteres. Børnesæder og andet ekstra udstyr skal betales direkte til busselskabet medmindre de specifikt er en del af betalingen for turen. Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende dette kan du kontakte Bookingabus.com eller Busselskabet.

9. FOR TIDLIG AFLEVERING/FORLÆNGELSE AF BUSLEJEN

9.1. Varigheden af din busleje starter og slutter i henhold til start- og slutdato og tidpunkter som er vist på din ordrebekræftelse. Prisen som bliver bekræftet når du booker er baseret på principperne i stk. 8. Hvis du, lejer, ønsker at forlænge din busleje efter du er afhentet på startdestinationen og ønsker at returnere senere end det aftalte tidspunkt der er vist på din ordrebekræftelse, vil kontrakten for dette altid være med den lokalt Busselskabet og der vil skulle betales for dette direkte til Busselskabet. Der vil skulle betales den rate som Busselskabet angiver, denne kan være højere end raten betalt til os ved reservation af bussen. Bookingabus.com kan ikke refundere for ubrugte timer eller dage hvis bussen ikke bliver brugt i det på kontrakten angivne tidspunkt.

10. ÆNDRINGER/TILFØJELSER TIL RESERVATION LAVET AF KUNDEN

10.1. Ændringer i din booking, kan have betydning for beregningen af prisen. Man skal kontakte Bookingabus.com såfremt man ønsker at lave ændringer. Man kan som udgangspunkt lave ændringer i sin reservation indtil 8 dage før rejsens start. Der kan opstå situationer, hvor det medfører at bookingen skal afbestilles, genbookes med en ny lejeaftale og følgelig kan administrationsgebyr tillægges.

11. DOKUMENTATION.

11.1. Ordrebekræftelsen vil under normale omstændigheder blive e-mailet indenfor 2 hverdage efter modtaget betaling, hvis alle relevante oplysninger er blevet oplyst. Vær opmærksom på, at det nogen gange kan tage længere tid at bekræfte bus(er) som er på ”forespørgsel”, hvis det er tilfældet vil vi give lejer besked. Bookingabus.com kan ikke holdes til ansvar for lejer som skal betales hos Busselskabet eller bliver afvist, på grund af at der ikke kan fremvises en ordrebekræftelse, dokumentation for betaling eller hvis kunden ikke kan fremvise den rigtige dokumentation ved afhentning.

Behov for hjælp Kontakt os her!

12. BUSSTØRRELSER OG TYPER.

12.1. Alle busser er godkendt til et maksimum antal passagerer. Bookingabus.com er ikke ansvarlig hvis bussen ikke er passende i størrelse til det antal passagerer og bagage som Lejer kommer med. For at finde ud af hvor mange passagerer der er plads til i bussen, henviser vi til Ordrebekræftelsen, hvoraf antallet af sæder fremgår. Bookingabus.com er ikke ansvarlig hvis lejer bliver afvist ved afhentning grundet antallet af passagerne eller baggage er for meget i forhold til bustypen.

12.2. Bookingabus.com kan ikke garantere specifikke modeller eller mærker. Den model der er vist på Hjemmesiden og Ordrebekræftelsen er kun vist som et eksempel på en bus i den valgte stjernekategori og kan godt blive ændret til en anden tilsvarende model eller et opgraderet køretøj.

12.3. Ikke alle busser har et stort bagagerum. Det er derfor vigtigt at man fra starten oplyser mængden af bagage, så vi kan tilsikre at den bestilte bus, kan håndtere bagagen. Dette kan i nogle tilfælde kræve at de bestilles en større bus og/eller at der skal bruges en trailer. Dette kan være forbundet med ekstra omkostninger.

13. KLAGER

13.1. Hvis du på nogen måde er utilfreds med bussens standard ved afhentning skal du straks reporterer dette til Bookingabus.com og Busselskabet. Det kan skabe problemer for Bookingabus.com, at kunne bevise bussens standard/tilstand hvis det ikke straks bliver reporteret til Bookingabus.com og Busselskabet. Hvis du på nogen måde er utilfreds eller har yderligere spørgsmål vedrørende en overstået leje, skal du kontakte vores kundeserviceafdeling indenfor 14 dage efter lejens udløb.

14. MEKANISKE PROBLEMER / UHELD

14.1. I tilfælde af motorproblemer eller bussen er brudt sammen skal du straks kontakte Busselskabet. Busselskabet er pligtig til at finde alternativ transport. Tab som følge heraf er et forhold mellem lejer, og Busselskabet.

15. AGENT

15.1. Bookingabus.com fungerer som en agent for busselskaberne og din leje vil være underlagt betingelserne fra det aktuelle Busselskab, samt lovene i det land / stat du lejer bussen i. Du, lejer, er derfor både underlagt Bookingabus.com og Busselskabets betingelser. Bookingabus.com påtager sig intet ansvar for og er ikke ansvarlig for eventuelle tab, skader, ændringer, forsinkelser eller ændringer som følge af borgerkrig, arbejdskonflikter, terrorvirksomhed, natur- og atomkatastrofer, brand eller ekstreme vejrforhold, uundgåelige tekniske problemer med transport, lukning eller overbelastning af vejnet, lufthavne, og havne, aflysning af rutefly, tog eller færger/krydstogtsskibe og eller hvis Busselskabet går konkurs.

Behov for hjælp Kontakt os her!

16. KONTRAKTVILKÅR MED BOOKINGABUS.COM

16.1. Hvordan du end vælger at foretage din reservation, er det vigtigt at lejer forstår hvordan og hvornår en kontrakt er formet. Det tekniske krav for at kunne forme en kontrakt er følgende:

  • • Når vi kommer med tilbud på vores hjemmeside inviterer vi lejer til at købe vores produkt og tage fordel af vores tilbud, men lejer har ikke købt noget før du har sagt ja til at reservere ved at trykke på ”book nu”.

  • • Lejer, har lavet et tilbud om at købe servicen når du har godkendt tilbuddet og trykket ”book nu” på vores website. Bookingabus.com vil acceptere dette tilbud når vi har modtaget betaling og tilsendt ordrebekræftelsen til dig. Når dette er gjort er der blevet skabt en bindende kontrakt om produktet mellem dig og Bookingabus.com.

16.2. Bookingabus.com er ansvarlig for tab lejer, direkte pådrages fordi Bookingabus.com bryder kontrakten, hvis tabene er en forudsigelig konsekvens heraf. Tab er forudsigelige, hvis de kunne være forudsagt af både lejer og Bookingabus.com på det tidspunkt vores aftale er dannet. Bookingabus.com er ikke ansvarlig for indirekte tab der sker som en sideeffekt af hovedtabet eller skade, som ikke kunne forudses af lejer, eller Bookingabus.com. Bookingabus.com er heller ikke ansvarlig for, og ikke begrænset til, tab af fortjeneste eller tab af muligheder, tab af goodwill eller indirekte tab, skader eller omkostninger.

16.3. Bookingabus.com er ikke ansvarlige for eller på vegne af Busselskabet for manglende opfyldelse eller forsinkelse i at levere sine forpligtelser i henhold til denne reservation, ordrebekræftelsen, reservation, udlejning eller vilkår og betingelser, hvis og i tilfælde af ydelsen er forsinket, hindres eller forhindret af force majeure, hvilket skal forstås som en ekstraordinær situation, som parterne ikke har kontrol over.

16.4. I tilfælde af, at force majeure, kan Bookingabus.com opsige og annullere denne booking, reservation eller leje ved at give 3 dages varsel til din, lejers, originale faktureringsadresse og refundere alle beløb betalt før force majeure indtraf. Bookingabus.com har ret til at afbestille eller annullere en booking med kort eller uden varsel i specielle tilfælde, som f.eks. at et busselskab går konkurs. I sådanne tilfælde vil Bookingabus.com gøre sit bedste for at arrangere levering af et alternativt køretøj, men i perioder med høj efterspørgsel er dette ikke altid muligt. Hvor en kunde har lavet en forudbetalt booking som er betalt fuldt ud og Bookingabus.com informerer kunden indenfor 2 dage før startdagen, vil kunden modtage en fuld refundering. Hvor kunden har lavet en depositum reservation og Bookingabus.com informerer kunden udenfor 10dage før afhentningstidspunktet, vil kunden modtage en fuld refundering af depositum.

16.5. Det vil i sjældne tilfælde være nødvendigt for os eller Busselskabet at lave ændringer i din reservation inden afhentningstidspunktet (efter den er blevet accepteret). I sådanne tilfælde, vil vi gøre alt hvad vi kan for at informere dig så hurtigt som muligt og inden for rimelig tid før afhentningstidspunktet. Hvis du, lejer, ikke kan acceptere disse ændringer, vil du blive tilbudt en refundering i stedet. Hvis dette er tilfældet er vi ikke længere ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab du måtte have som et resultat af disse ændringer.

16.6. Vær opmærksom på at det er kundens ansvar at Bookingabus.com rettidigt har modtaget og blevet gjort opmærksom på vigtigt ændringer.

Behov for hjælp Kontakt os her!

Find jeres næste bus her!

Dejligt, vi elsker de lange ture!

+ Returdetaljer

Brug for hjælp? Ring 70264900